escaecimientu llingüísticu (o de la llingua): Mengua de la capacidá personal d’usu d’una llingua per parte d’un falante bien porque se desplazare a vivir a una comunidá onde esa llingua nun s’usa o bien por ser de les xeneraciones caberes de falantes d’una llingua que lleva a un amenorgamientu claru d’interllocutores colos qu’interactuar. Cast: olvido lingüístico (o de la lengua).

Cast.: olvido lingüístico.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil