perfil llingüísticu: Descripción afitada de les necesidaes llingüístiques d’un puestu de trabayu determináu.

Cast.: perfil lingüístico.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil