ufierta d’usu llingüísticu: Conxuntu de les posibilidaes d’usu d’una llingua que la sociedá ufre al individuu, de mou pasivu o de consumu o de mou activu o de producción.

Cast.: oferta de uso lingüístico.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil