usu convencional: Usu de la llingua que se fai acordies coles normes d’usu llingüísticu.

Cast.: uso convencional.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil