variable llingüística: Unidá de la llingua (fónica, léxica, gramatical, discursiva) emplegada polos falantes acordies con variables sociales (edá, sexu, nivel sociocultural, llugar d’orixe o grau d’instrucción).

Cast.: variable lingüística.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil