variación diafásica: variación funcional.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil