variación dialeutal: Conxuntu de les variedaes llingüístiques que tien una llingua.

Cast.: variación dialeutal.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil