variación social: Conxuntu d’usos llingüísticos pertenecientes a un grupu social con trazos llingüísticos carauterísticos.

Cast.: variación social.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil