variación xeollingüística: variación xeográfica.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil