variedá xeográfica: Caúna de les variedaes llingüístiques que se xebren según los territorios d’una llingua.

Cast.: variedad geográfica.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil