xíriga: Variedá llingüística carauterística d’un grupu social concretu, sobre manera de dellos oficios y profesiones, que s’usa pa estremase del restu de falantes d’una llingua.

Cast.: jerga.

Terminoloxía de Sociollingüística
Terminoloxía de Sociollingüística
Héctor García Gil